Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky

Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky

Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky

Naša organizácia je spoločensko-záujmové združenie, ktoré združuje ženy - profesionálne vojačky, občianske zamestnankyne v armáde, manželky vojakov a sympatizantky.

Aktuálne podujatia

Srdečne Vás pozývame na medzirezortný a vnútrorezortný plážový volejbal, ktorý sa bude konať dňa 09. 09. 2015 od 9.00 h do 17.00 h v areáli Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Činnosť nášho združenia

  • pomoc ženám v otázkach pracovného života
  • kultúrna a športová činnosť
  • humanitárne akcie
  • spolupráca so združeniami so zameraním a pôsobením v ozbrojených zložkách
  • participácia na legislatívnych normách týkajúcich sa žien

Podujatia organizované Združením žien v Armáde SR

Zmluvy občianskeho združenia

Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky - povinné zverejňovanie zmlúv Dohoda o spolupráci s UN VETERAN SLOVAKIA

Združenie žien v Armáde Slovenskej republiky - vojačky Dohoda o spolupráci so Zväzom vojakov SR